Niepoprawna pisownia

niechciały byśmy

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nie chciałybyśmy

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

niechciałybyśmy

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nie chciały byśmy

Niepoprawna pisownia