Poprawna pisownia

męcząca

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

mencząca

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

męczonca

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

menczonca

Niepoprawna pisownia