Niepoprawna pisownia

nie zapłacona

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

niezapłacona

Poprawna pisownia