Niepoprawna pisownia

nie wygodni

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

niewygodni

Poprawna pisownia