Niepoprawna pisownia

nie umyślnie

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nieumyślnie

Poprawna pisownia