Poprawna pisownia

nie trzy

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nietrzy

Niepoprawna pisownia