Niepoprawna pisownia

nie taktowna

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nietaktowna

Poprawna pisownia