Niepoprawna pisownia

nie sympatyczna

Niepoprawna pisownia, wyjątek: może być poprawne jako wyraźne zaprzeczenie słowa sympatyczna.


Poprawna pisownia

niesympatyczna

Poprawna pisownia