Niepoprawna pisownia

nie spotykane

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

niespotykane

Poprawna pisownia, znaczenie: występujące bardzo rzadko lub nigdy wcześniej niewidziane.