Niepoprawna pisownia

nie przewidywalni

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nieprzewidywalni

Poprawna pisownia