Niepoprawna pisownia

nie przejezdny

Niepoprawna pisownia, wyjątek: może być poprawne jako wyraźne zaprzeczenie słowa przejezdny.


Poprawna pisownia

nieprzejezdny

Poprawna pisownia