Niepoprawna pisownia

nie prawdę

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nieprawdę

Poprawna pisownia