Poprawna pisownia

nie pozna

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

niepozna

Niepoprawna pisownia