Niepoprawna pisownia

nie porozumieniem

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nieporozumieniem

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nieporozómieniem

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nie po rozumieniem

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

niepo rozumieniem

Niepoprawna pisownia