Niepoprawna pisownia

nie po wystawowa

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

niepowystawowa

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nie powystawowa

Niepoprawna pisownia