Niepoprawna pisownia

nie palni

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

niepalni

Poprawna pisownia