Niepoprawna pisownia

nie ostrożna

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nieostrożna

Poprawna pisownia