Niepoprawna pisownia

nie najgorszom

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nie najgorszą

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nienajgorszom

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nienaj gorszą

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nie naj gorszą

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nienajgorszą

Niepoprawna pisownia