Niepoprawna pisownia

nie naj gorszym

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nie najgorszym

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nienaj gorszym

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nienajgorszym

Niepoprawna pisownia