Poprawna pisownia

nie mówiąca

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nie mówionca

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

niemówiąca

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nie muwiąca

Niepoprawna pisownia