Niepoprawna pisownia

nie miaro dajny

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

niemiarodajny

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nie miarodajny

Niepoprawna pisownia