Niepoprawna pisownia

nie gramatyczność

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

niegramatyczność

Poprawna pisownia