Poprawna pisownia

nie gaduła

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nie gadóła

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

niegaduła

Niepoprawna pisownia