Niepoprawna pisownia

nie doróbki

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

niedoróbki

Poprawna pisownia