Niepoprawna pisownia

nie dopuszczalny

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

niedopuszczalny

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

niedopószczalny

Niepoprawna pisownia