Niepoprawna pisownia

nie doczyszczona

Niepoprawna pisownia, wyjątek: może być poprawne jako wyraźne zaprzeczenie słowa doczyszczona.


Poprawna pisownia

niedoczyszczona

Poprawna pisownia