Niepoprawna pisownia

nie dawną

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

niedawną

Poprawna pisownia