Poprawna pisownia

nawiasy

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nawjasy

Niepoprawna pisownia