Niepoprawna pisownia

natnaturalne

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nadnaturalne

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nad naturalne

Niepoprawna pisownia