Poprawna pisownia

nakupować

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nakópować

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

na kupować

Niepoprawna pisownia