Poprawna pisownia

najważniejszą

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

najważniejszom

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

najwarzniejszą

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

naj ważniejszą

Niepoprawna pisownia