Niepoprawna pisownia

nad używał

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nadużywał

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nadurzywał

Niepoprawna pisownia