Poprawna pisownia

na żywo

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nażywo

Niepoprawna pisownia