Poprawna pisownia

na razie

Poprawna pisownia, znaczenie: forma pożegnania, której przykładowe synonimy to: cześć, do widzenia, do zobaczenia, żegnaj, ale też mniej formalne: nara, narka, pa. Drugie znaczenie to inaczej: obecnie, teraz, aktualnie, tymczasem, do momentu aż coś się nie zmieni.


Niepoprawna pisownia

narasie

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

narazie

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nara zie

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

na ra zie

Niepoprawna pisownia