Niepoprawna pisownia

na paliły

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

napaliły

Poprawna pisownia