Niepoprawna pisownia

na cięcia

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nacięcia

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

naciencia

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

na ciencia

Niepoprawna pisownia