Niepoprawna pisownia

mrurząca

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

mrużąca

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

mrużonca

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

mróżąca

Niepoprawna pisownia