Niepoprawna pisownia

mószli

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

muszli

Poprawna pisownia