Niepoprawna pisownia

mitologi

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

mitologii

Poprawna pisownia, znaczenie: forma słowa mitologia, oznaczającego dziedzinę nauki skupiająca się na badaniu mitów, jak również zbiór mitów jakiegoś ludu, który tworzy religię tego ludu.


Niepoprawna pisownia

mitologji

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

mitologjii

Niepoprawna pisownia