Poprawna pisownia

mężna

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

menrzna

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

menżna

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

męrzna

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

męszna

Niepoprawna pisownia