Poprawna pisownia

marnotrawstwa

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

marnotrastwa

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

marnotrafstwa

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

marnotractwa

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

marno trawstwa

Niepoprawna pisownia