Niepoprawna pisownia

mało wiary godny

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

mało wiarygodny

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

małowiary godny

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

małowiarygodny

Niepoprawna pisownia