Poprawna pisownia

łopatologicznie

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

łopato logicznie

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

łopato-logicznie

Niepoprawna pisownia