Niepoprawna pisownia

konsa

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

kąsa

Poprawna pisownia