Poprawna pisownia

konkluzjom

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

konklózjom

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

konklusjom

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

konkluziom

Niepoprawna pisownia