Niepoprawna pisownia

kompę

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

kąpię

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

kąpę

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

kompe

Niepoprawna pisownia