Poprawna pisownia

komóry

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

komury

Niepoprawna pisownia