Poprawna pisownia

komórce

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

komurce

Niepoprawna pisownia