Niepoprawna pisownia

kolerzko

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

koleżko

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

koleszko

Niepoprawna pisownia