Niepoprawna pisownia

kocherentny

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

koherentny

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

koherętny

Niepoprawna pisownia